HERŞEY SÜCÜLLÜ İÇİN
  YALVAÇ TARİHÇE
 

 

YALVAÇ TARİHCE

Yalvaç, Türklerin Anadolu’yu fethinden önce Hititler, Makedonyalılar, Frigyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslıların idaresinde kalmıştır.

Tarih öncesi devirlerden başlayarak Yalvaç, tarihi kayıt ve belgelere göre  İsa’dan sonra 60-75 yıllarında şehir niteliğinde olup yapılan araştırmalarda Roma döneminde önemli bir şehirdir. Hz. İsa’nın havarilerinden Paul’un buraya gelmesi ile Yalvaç dini bir merkez durumuna da gelmiştir ve dinsel günlerde burası bir ziyaretgahı olmuştur.
Roma döneminde Yalvaç Pisidia bölgesine başkentlik yapmıştır ve adı Pisidia Antiokheia olarak geçer. 
Türklerle yapılan savaşlar sonucunda Doğu Roma toprakları içinde bulunan Yalvaç Türkler’in eline geçmiş ve kentin adı, Oğuz Türkleri’nin Kayı Boyu’nun Salur ve Eymür kolları yerleşmiş ve bu kollardan biri olan Yalvaç bey’den ötürü de YALVAÇ olarak değişmiştir. Yalvaç kelime manası bakımında “Resul, Peygamber, yol gösterici” anlamına gelmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu Sultanlarından 1.Murat’ın oğlu Yıldırım Beyazıt’ın Hamitoğulları’ndan  satın almasıyla Yalvaç ve yöresi  Osmanlı idaresine geçmiştir.
Yalvaç bu tarihten sonra Isparta ve çevresi ile birlikte Hamit sancağı adı ile Konya’ya sonradan Isparta sancağı vasıtasıyla Bursa’ya ilçe haline geldikten sonra tekrar Konya’ya bağlanmıştır.Yalvaçta belediye teşkilatı ise l864 yılında kurulmuştur. Osmanlı idaresinde bulunduğu Süre içinde Yalvaç’ın tarihi gelişimi ile ilgili araştırmalar henüz tamamlanmamıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra Isparta’ya bağlanmış olan Yalvaç, bu yıllarda kültür ve uygarlık yönünden il merkezine fazla bağımlı kalmadan büyük gelişme göstermiştir

ALT YAPI DURUMU

Yalvaç coğrafi konum olarak şehirlerarası ulaşım ağına uzak bir alanda kurulmuştur. Yalvaç merkezinin, Vilayet merkezi ve komşu ilçelere olan uzaklığı;

Yalvaç-Isparta 105 km.
Yalvaç-Gelendost 22 km.
Yalvaç-Şarkikaraağaç 33 km.
Yalvaç-Akşehir 50 km.
Yalvaç-Senirkent 61 km.
Yalvaç-Eğirdir 66 km.

Vilayet Merkezi ile komşu ilçelerle Yalvaç arasındaki yol ağı Devlet Yolu ve İl Yolu şeklinde asfalt karayoludur. Yalvaç mülki sınırları içerisinde 215 km. asfalt yol ağı ile ulaşım sağlanmaktadır. Yollarımız yılın her mevsiminde ulaşıma açık bulundurulmaktadır.
Yolu olmayan köyümüz olmadığı gibi, tüm kasaba ve köy yollarımız asfalttır.

SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Roma Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin tanıtılması, anıtsal yapılarda gerekli görülen restorasyon çalışmalarına başlanması bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması, Milli folklorumuzun yaşatılması, İlçemizin turizm de istenilen seviyeye gelmesi turizm sektörden hak ettiği payı alabilmesine yönelik İlçemizi hem yurt içinde, hem de uluslar arası düzeyde tanıtmak amacıyla; yaklaşık 17 yıldan beri süre gelen büyük çapta 6. sı 14-15-16 Temmuz 2001 tarihleri arasında gerçekleştirilmek için gerekli hazırlıklar yapılmış ancak ülkenin ekonomik kriz süreci devam ettiğinden bu faaliyet dönemi içerisinde festival gerçekleştirilmemiştir. Ancak; Sosyal amaçlı fakir çocuklar için sünnet şöleni düzenlenerek 75 çocuk sünnet ettirilmiştir.
Yalvaç belediyesi,Mimarlar odası Antalya şubesi ve Çekül ortaklığı ileYALVAÇ KÜLTÜREL -DOĞAL DEĞERLERİN KORUNMASI GELİŞTİRİLMESİ VE TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ projesi oluşturulmuştur. Projeye destek amacıyla 2001 ve 2002 yaz dönemlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi mimarlık bölümü öğrencilerine yaz okulu açılmış,bu proje kapsamında yer alan sivil mimarlık örneklerinin tespiti ve korunması amacıyla röleve çalışmaları yaptırılmıştır. Ayrıca projeye İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Isparta Valiliği, Ankara Üniversitesi,Akdeniz Üniversitesi fikir ve çalışmalarıyla destek vermektedir. Bu proje bir yandan Yalvaç’ın kimlikli bir kent olarak yaşaması, gelişmesi yolunda önemli bir adım olacaktır. Diğer yandan da, korunarak geliştirilecek kültürel ve doğal değerleriyle Yalvaç’ı turistik bir cazibe odağı haline getirecektir. Bu çalışmalarla, bugün ülkemizin içinde bulunduğu ortamda, Yalvaç halkının toplumsal kalkınmasının da hızlanması sağlanacaktır.

Eğitim ve Kültür Durumu :

Yalvaç’ın Eğitim ve kültür durumu iyi düzeydedir. Okuma yazma oranı % 99’un üzerindedir. Eğitim altyapısı açısından herhangi bir sıkıntı çekilmemektedir.
Yalvaç merkezinde ( Teknik Lise, Çok Programlı Lise, Kız Meslek Lisesi, Atatürk Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi) 10 Lise, (Alemdar, Fatih, Gazipaşa, İMKB, Kaymakam Abdurahmanbey, Mehmet Akif Ersoy, Salur ve Uyanış İlköğretim Okulu) 8 İlköğretim Okulu, Kasaba ve Köylerde 4 lise ve 36 İlköğretim Okulu bulunmaktadır.
2000-2001 eğitim yılında 16 köy ilkokulu öğrencisi (355 öğrenci) taşımalı sistemde 5 merkeze taşınmaktadır.
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Yalvaç Meslek Yüksek Okulu 1992-1993 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış olup, bugün (Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, İnşaat, Dericilik, Bilgisayar Donanımı, Hazır Giyim, Turizm Rehberliği ve Turizm ve Otelcilik bölümleri) toplam 9 bölümde (1981) öğrenci mevcuduna hitap etmektedir.
Yalvaç’ta iki matbaa mevcut olup, haftalık 2 gazete yayımlanmaktadır. Yalvaç Müzesi mevcut binasında 1966 yılında hizmete başlamış olup, Prehistorik-Hitit-Frik devirlerine ait çanak ve çömleklerle M.Ö. 5-10 milyon yıllık olduğu saptanan fosiller yer almaktadır.
Yalvaç’ın kültürel zenginliklerini teşhir eden Yalvaç Müzesi genellikle Roma, Bizans ve Osmanlı devirlerine ait eserlerle oldukça zengin bir müze niteliğindedir.
Tarihi ören yerleri olarak ANTİOCHEİA İN PİSİDİA ve LİMENİA kasabası MEN KUTSAL ALANI mevcuttur.
Antiocheia (Antik Kent) Anadolu’da kurulan antik kentler arasında tarihte oynadığı önemli roller ve eşsiz yapılarıyla ayrı bir önem taşımaktadır. Kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Antiocheia bir seleukos Kolinisi’dir. Kentin kuruluşunun M.Ö. 190-188 yıllarına dayandığı tahmin edilmektedir. Kentin uzun yıllar Romalılar’ın kolonisi olmuştur. Koloninin resmi dili Latince olmasına rağmen halkın latince konuşmamakta olduğu belirtilmektedir. Kentin 30-40 bin civarında nüfusa sahip büyük bir antik kent olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.
Kent Bizans devrinde de önemini korumuştur. İ.S. 713 yılında Arapların istilasına uğrayan kentin yakılıp yıkılmış olduğu kaynaklarda yer almıştır.
Sözü edilen antik kent son yıllarda önem arz eden ve Yalvaç’ın tanıtımında önemli bir etken olan “İnanç Turizmi” açısından oldukça fazla ilgi odağı olmuştur. Yalvaç’ta turizm faaliyetlerinde gözle görülür canlılıklar yaşanmaktadır.
Yalvaç’ın kültürel değerleri arasında önemli yerlerden biri de “Yalvaç Hacı Ali Rıza Efendi Halk Kütüphanesi’dir. Kuruluşu 108 yıl öncesine dayanan kütüphane 1970 yılından itibaren kendi binasında faaliyetine devam etmekte olup, çeşitli konularda 30 bini aşkın eseri ile en önemli kültür hazinelerimiz arasındadır. Ayrıca Bağkonak, Hüyüklü, Kozluçay, Kumdanlı, Sücüllü ve Tokmacık Kasabalarımızda da birer kütüphane ile mahallen açılan Çetince, Dedeçam ve Yukarı Kaşıkara Kasabalarında da birer kütüphane mevcuttur.
Yalvaç’ta eski eser olarak tarihi Devlethan Camii; Yalvaç’ın en eski camilerindendir. Cami tek minareli çatı sistemli olarak yapılmıştır. Cami M.S. 13. Yüzyılda Hamidoğulları Beyliği zamanında yapılmıştır.
Yalvaç’ta sinema ve tiyatro salonu yoktur.
Sportif faaliyetler olarak, Yalvaç Belediye Spor Futbol Takımı 1999 yılında 2. Amatör Küme’de şampiyon olmuş ve 1. Amatör Küme’ye yükselmiştir. Yalvaç’ta spor futbolun altyapısı olarak, düzkır mevkiinde 500 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu ile etrafı ihata duvarı ve tel örgüyle çevrili 60.000 m2’lik futbol sahası, voleybol ve basketbol sahaları mevcuttur. Spor ve folklor faaliyetleri ortaöğretim ve ilköğretim okulları arasında yaygın olarak yapılmaktadır. Pelitaltı spor tesisleri ve takımların kamp yapmaları için her olanak mevcuttur.

SOSYAL DURUM


a.Konut:
Yalvaç merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinde konut durumları genel olarak düzenli ve sağlık şartlarına uygun olarak yapılmıştır. Tarihinin eski olması nedeniyle, konutların çoğunda eski mimari özellikleri görmek mümkündür. Bu binalar genellikle kerpiç ve ahşaptan yapılmıştır. Bu tür evler genellikle eski yerleşim yerleri olan Abacılar, Debbağlar, Eski, Görgü Bayram, Görgü Cami, Görgü Orta, Kaşaşağı, Kaşhacıbey, Kaş cami, Salur ve Sofular Mahallelerinde yoğunluk kazanmaktadır.
Son yıllarda Yalvaç Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İmar mevzuatına ilişkin olumlu düzenlemeler ve altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve arsa üretimi konut sektöründe gözle görülür bir canlılığa yol açmıştır.


b. Sosyal Yaşam:
Yalvaç Halkının yaşantısında Türk İnsanının tipik özellikleri göze çarpar. Gelenek ve görenekler bozulmadan ve değişikliğe uğramadan yaşatılmaktadır. Aile, milli, ahlaki ve ananevi değerler, toplumsal dayanışma gibi kavramlara değer verilir.
Yurt dışında çalışan çok sayıda Yalvaç’lının izin ve tatillerini geçirmek üzere Yalvaç’a gelmesi bölgenin sosyal ve ekonomik yaşantısına ayrı bir canlılık katmaktadır.
c. İş ve Çalışma Hayatı :
2000 yılı Nüfus Sayımı’na göre, nüfusun % 14’ü köylerde, %51’i kasabalarda ve % 35’i Yalvaç merkezinde yaşamaktadır.
Yalvaç Merkezinde son yıllarda sanayileşme dikkati çekmekte olup, Yalvaç’a çevreden göç söz konusudur.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (39 klik) kişi burdaydı!

http://

bilgiler, faydalı bilgiler
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=xHit.Org | Hit Siteler, Hit Al, Hit Kazan, Hit Arttır,  Siteni Ekle, Toplist SİTE İÇERİK : karma html kodlar google arama moru html kodu chat odası html kodu link vermek html kodu yeni pencerede açılma html kodu mail adesi verme html kodu sık kullanılanlara ekletme html kodu anasayfa yaptırtma html kodlar başka sayfaya yönlendirme html kodu hareketli html yazı kodları oyun html kodları saat html kodları konu ayraçları html kodları animasyon html kodları hareketli gifler html kodları mause html kodları arka font html kodları Ana sayfa, Html kodlar - javascriptler - site için gerekli olan her şey sitene ekle - hareketli gifler htmlkodları - mause htmlkodları - arka planlar htmlkodları - google kayıt , bedava site, animasyon htmlkodları - renk paleti htmlkodları - sitene ekle - chat sohbet htmlkodları - html ders - slide show - arama motoru radyo htmlkodları - oyun kodları - videolar - online tv - logo yapımı - buton yapımı - arama motorlarına kayıt - webmaster : alnumel KAYAN YAZI TAKIMLARDAN SON HABERLER TÜRKİYEM REKLAMI KÖŞE YAZARLARI BEDAVA CEP MELODİLERİ BANNER YAPIMI DİNİ TERİMLER SÖZLÜGÜ SİTENE GAZETE SİTENE DÖVİZ SİTENE MANSET HABER SİTENE HAREKETLİ SON DAKİKA RESİMLİ HABER SİTENE SON DAKİKA SABİT HABER RESİMSİZ SİTENE SOLDAN SAĞA KAYAN HABER SİTENE SON DAKİKA HABER RESİMLİ SİTENE KÖŞE YAZARLARI (YATAY) SİTENE KÖŞE YAZARLARI (DİKİNE) SİTENE ŞEHİRLERE GÖRE HAVA DURUMU SİTENE GAZETE EKLE (SABİT) SİTENE İL İL NAMAZ VAKİTLERİ SİTENE PROGRAM SİTENE ZİYARETÇİ BİLGİLERİ SİTENİ TAVSİYE ETTİRME KODU ŞEHİRLER ARASI MESAFE HESAPLAMA KODU SİNEMADA BU HAFTA KODU SİTENE CENNET TÜRKİYE TANITIM SİTENE RÜYA TABİRLERİ SİTENE OYUN BÖLÜMÜ SİTENE AŞK ÖLÇER SİTENE FIKRA MENÜSÜ SİTENE BİLİŞİM HABERLERİ KODU SİTENE GÜNCELLENEN ŞİİR BÖLÜMÜ SİTENE KIRMIZI BANTTAN KAYAN SON DAKİKA HABERLERİ
BEST FM KODU SİTENE FLASH YÜZEN BALIKLAR SİTENE BOYKOT RESİM VİDEO FİLİSTİN KODU SİTENE GİREN IP'SİNİ GÖRSÜN SİTENE DÜNYA HARİTASI LİNKE GELİNCE ÇİZGİLER OLUŞUYOR YUKARI DOĞRU KAYAN YAZI KONU AYRAÇLARI SİTENE YARIŞMAYUKARI DOĞRU AKAN YAZILAR BEST FM KODU SİNEMA HAFTANIN YENİ FLİMLERİ KODU SON DAKİKA HABERLERİ KODU ZİYARETÇİ TANIMLAMA KODU YAĞMUR DAMLALI FLASH YAZI KODU RENKLİ LED IŞIKLI YAZI KODU ONLİNE SÖZLÜK KODU Kırmızı Banttan Kayan Son Dakika Haberleri Popüler Komik Videolar Kodu Programlama Kodu Psikoloji Sözlüğü Resimli Günün Sözü En Yeni 5 Şiir Kodu Sosyal Bilimler Haberleri Şehirler Arası Mesafe Hesaplama Kodu
Tarihte Bugün Komik Yazılar Arkaplanı Misafirlerin Belirlesin Site Girişinize Flashlı Bir Açılış Kodu Çok Hoş Bir Flash Saat LEDLİ YAZI GEÇİŞİ SİTENİZİN ARKAPLANINA MİNİK KALPLER YAĞSIN TİYATRO REHBERİ-Sergilenen son oyunları görün GÜNLÜK DİZİ AKIŞI - KANAL KANAL İL İL TÜRKİYE TANITIMI
YAZI GİZLE-GÖSTER WEBDE GRAFİK ÇİZME HESAP MAKİNESİ ÇERÇEVELİ BUTON NESNE TAŞI-BÜYÜLT-KÜÇÜLT ONAY İSTEME YAPILAN İŞ YÜZDE ÇUBUĞU DİKEY PERDE AÇILIŞI PENCERE OLUŞTURMA FAREYİ TAKİP EDEN TARİH-SAAT DİNİ BİLGİLER
GOOGLE VE SİTE İÇİ ARAMA SAĞ TIKLA AÇILAN MENÜ SAYFAYLA HAREKET EDEN LİNK kömüşini.org.kömüşini.gen.tr komusini.com , komusini.net , komusini.org , yıkılmazlar, ankaragucumuz.tr.gg birdir.tr gg tr.gg tr.gg tr.gg bedava sitem tr.gg bedava sitem tr.gg , bedava-sitem , de.tl . tr.gg siteleri , adriyatik resim müzik mp3 oyun hava durumu video msn a. program nick hazırlama film izle uydu görüntü html kodları test et IQ ıesti türkiye il il türkiyem oyun serialleri güzel sözler oyunlar enlerin listesi ansiklopedi radyo tc kimlik no tv televizyon haber teknoloji bilişim haberleri klavye kısayolları aşk ölçer doğum günü hesaplama fatura sorgulama türk telekom peygamberler tarihi Kur'an-ı Kerim Kuran Kurani Chat padişah hayatı periyodik tablo koca kafalar şehitler ölmez vatan bölünmez,asker mektupları video,asker andı,asker videoları,haberler,gazete manşetleri,eğitim haberleri,şampiyonlar ligi grupları,spor haberleri,voleybol son dakika haberleri,canlı maç somuçları,süperlig puan durumu,iddaa tahmin ve yorumları,canlı tv izle,radio dinle,semihten seçme videolar,videolar,şiirli slaytlar,duygusal,komik videolar,resimler,rüya tabirleri,chat odası,oyunlar,isimler sözlüğü,psikoloji sözlüğü,online film izle,öss puan hesaplaması,süper video klipler,kız msn adresleri,t.c. kimlik no öğrenme,astroloji ve burçlar,reenkarnasyon,önceki yaşamında kimdin yaklasık kaç yasında ölceksin saçların ne zaman dökülcek v.b. msn nick olusturma modülü,uydudan dünya görüntüsü,bütün şans oyunlarının tahminleri(sayısal loto,şans topu,on numara,milli piyango v.b)gibi,tersini oku,ilginç olaylar,yaşanmış olaylar,sevgi sözleri,aşk sözleri,sevgiliye sözler,komik oyun,yabancı filmler online izle,en güzel msn ifadeleri,en güzel msn avatarları,hazır sevgi ve aşk smsleri,muhteşem video,kısa mesaj ve sms sözleri,günlük burcunuz,tv de bugün,günün güzeli,canlı iddaa sonuçları,türkiyedeki illerin tanıtımları,şans oyunları sonuçları, ÖSYM Sınav Sonuçları,ÖSS Sonuçları,KPSS Sonuçları,KPDS Sonuçları,LES Sonuçları,TUS Sonuçları,ÜDS Sonuçları,ALS Sonuçları,DGS Sonuçları,Diğer Sınav Sonuçları,ÖSYM Sınav Takvimi,haftalık sinema. sitene oyunyama,oyunhile,sohbet
,eğlence,müzik ve daha neler neler Chat,Sohbet,Eglence,video,ArabaGaleri,Oyun,DownLoad,iLginçYazıLar,KomixResim Sitemizde radyo,bilgisayarin tarihcesi,elektirik in buluşu,televizyon izle,cbox,photoshop,msn nick oluşturma,videolar,msn arama motoru,ve htlm kodları türkiye'nin en gelişmiş html ve javascript kod dünyası,haber oku,program indir,webmaster bölümü,tv izle,radyo dinle,chat yap ve ayrıca faydalı linkler İnternet Medyası Ulusal Gazeteler Yerel Gazeteler Yabanci Gazeteler Spor Gazeteleri Dergiler Borsa-Ekonomi Televizyonlar Yerel Televizyonlar Yabanci Televizyonlar Radyolar Canlı Yayinlar(Tv izle Radyo Dinle) Haber Ajanslari Bankalar Edebiyat Üniversiteler Program dowland E-Kart MP3 Online Gazeteler GSM - Cep E-Ticaret Oyunlar Arkadaslik Hosting Toplistler Online Program Siteleri Sayfa içinde chatles Faydalı Linkler Anketimiz İletişim Ziyaretci defteri Kontrol paneli Hit liste Forum ..:::WEB MASTERIMA ÖZEL:::.. Programlama ::Javascrip Kodları:: ::JAvascrip Kodları 2:: ::Javascript Kod Arsivi 3:: ::Html kod arşivi:: ::Html kod arşivi2:: ::Tüm Html renk kodları:: ::En YEni Html kodları:: ::Mouse Kodları:: ::Mouse Kodları 2:: ::Mouse Kodları 3:: ::Flash OYun kodları:: ::Flash Oyun2:: ::Sitene Sayaç Ekle:: ::Sitene Haber Ekle:: ::Sitene Spor Haberleri:: ::Pagerank Kodunu Ekleyin:: ::Türk arama Motorları:: ::Online Banner Siteleri:: ::ÇOOK Özel Kodlar:: ::Msn nick oluşturucu :: ::Sağ Tuş Engelleme kodu:: ::Yazılı komik avatarlar:: ::Sevgiliye ifadeler:: ::Dini Kodlar:: ::HTML DERSLERİ:: ::JAVASCRİPT DERSLERİ:: ::XML DERSLERİ:: ::VİSUAL BASIC DERSLERİ:: ::ASP DERSLERİ:: ::PHP DERSLERI:: ::CSS DERSLERİ:: ::Arka plan kodları:: ::Anasayfa ve favorilerime ekle kodu:: ::Sitene OSMANLI PADİŞAHLARI ekle:: ::Hit olmanın yollari:: ::Google hakkında bilmek istediklerin:: ::Tişörte mesajını yaz:: ::Sitene döviz kuru ekle:: ::Sitene Hava Durumu Ekle:: ::Sitene günün sözünü ekle:: ::Sitene Rüya Tabirleri ekleyin:: ::Sitenize Tarihte Bugün ekleyin:: ::Sitene İller Arası Uzaklık Ekle:: ::Sitene Fıkra ekle:: ::Sitene Sirin Saatler:: ::Sitene TÜRK Bayrak Kodları:: ::Sitene Psikoloji Sözlüğü:: ::Sitene Sans Oyunları Kodu Ekle:: ::Sitene Son Depremler Kodu Ekle:: ::Arama Motorlarına Kayıt ol:: ::Sitene Oyun Ekle:: ::Sitene Puzzy Koy:: ::Sitene AŞK Ölçer Koy:: ::Sitene Türkiye Tanıtım Kodu Koy:: ::Sitene Ip Nosunu Gösteren Kodu Ekle:: ::Sitene Dini Kayan Yazı Kodları:: ::Sitene online Sayac Ekle:: ::Sitene Yuotube Video İzleme Kodu:: ::Siteden Msn Açma Kodu:: ::Kayan Ledli Yazılar Kodu:: ::Sitene Renkten Renge Giren Yazı:: ::Sitene Konu Ayracı Ekle:: ::Sitene Mp3 VE İlahi Ekle:: ::Sitene Radyo Kanalı ekle:: ::Sitene Yaş Hesaplama Kodu:: ::Sitene Takvim Ekle:: ::Sitene Papatya Falı Ekle:: ::Sitene Oyun kodları(2) Ekle:: ::Sitene İSTANBUL Trafi Ekle:: ::Sitene Virüs Bilgisi Ekle:: ::Sitene En Güzel Gülleri Ekle:: ::Sitene Kazıkazan Ekle:: sanalcity , tr.gg , bedava-sitem , de.tl . tr.gg siteleri , davids89 , oyun oyna , beyaz gemi özeti , ezo gelin , komusini köyü , kömüşini köyü , kömüşini köyü sitesi , kömüşini köyü resimleri , kömüşini sitesi , kömüşini radyo , tr.gg köy , köyler , köy siteleri , sohbet , bedava sitene sohbet ekle , köyümüze uydudan bakın , kömüşini köyü uydudan görünümü , köy ziyaretci defteri , güncel anketler , köy haberleri , forum , sizden gelenler , sizin siteleriniz , kömüşini radyo , kömüşini fm , radyo frekansları , sitene radyo ekle , sizden gelenler , köylülerin resimleri , köyümüzden kareler , sizin siteleriniz , toplist , bizi destekleyenler , banner takas , online tv izle , kömüşini muhtarı , osman karakuş , abdullah bağcı , şiir dinle , şiir izle , şiirler , dernek başkanı ,dernek , yas hesapla , devlet linkleri , topliste , şehirler arası km , slayt , oyunlar , ezo gelin 1. bölüm 2. bölüm 3. bölüm 4. bölüm 5. bölüm 6.bölüm tüm bölümleri ezo gelin sitesi , birdir.tr.gg ,köy .tr .gg , allah birdir sameddir.Anasayfa , Tarihimiz , Ziyaretci Defteri , Html Kodlari , Javascript Kodları , Bedava Sitem Tasarımları , Ccs Tasarım , kod-dunyasi.tr.gg , koddunyasi.tr.gg , Kod Bankanız
Kod Dünyası Kod-dunyasi.tr.gg Html kOdları Html Kodları Tr.Gg Tr.GG Tr.Gg Tr.Gg Tr.gG Kod Dünyası Kod-Dunyasi Kod Merkezi Kod Bankası Tr.Gg Tr.gG Bedava-Sitem.Com Bedava Kodlar Bedava Forum Kur Bedava Site Kur Resimli Kod Ekleme Kodlar Html Kodlar Javascript Kodlar Css Tasarım Kodları